Arti Asal Ada Sama Di Hati, Gajah Terantai Boleh Dilepaskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan berasal dari kata dasar terantai.

Arti dari asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan dapat masuk ke dalam jenis peribahasa.

arti asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan

Asal Ada Sama Di Hati, Gajah Terantai Boleh Dilepaskan

Kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan adalah kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi. Asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan berasal dari kata dasar terantai.

Terkait