7 Arti Batin di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Batin memiliki 7 arti.

Batin adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Batin memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga batin dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti batin

Batin

Nomina (kata benda)

 1. Sesuatu yang tersembunyi (gaib, tidak kelihatan).
  Contoh: Sukar mengetahui (mengukur) batin seseorang, mohon maaf lahir dan batin
 2. Sesuatu yang terdapat di dalam hati
 3. Sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).
  Contoh: Ia menceritakan apa yang terasa dalam batinnya
 4. Semangat
 5. Hakikat.
  Contoh: Lahirnya menolong, batinnya menggolong, kelihatannya seperti hendak menolong, tetapi hakikatnya merugikan
 6. Penghulu adat
 7. Kepala (daerah, negeri).
  Contoh: Maka sekonyong-konyong keluarlah batin singapura

Kata Turunan Batin

 1. Berbatin
 2. Kebatinan
 3. Membatin
 4. Membatinkan
 5. Pembatinan

Gabungan Kata Batin

 1. Batin khafi

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata batin adalah sesuatu yang tersembunyi (gaib, tidak kelihatan). Contoh: Sukar mengetahui (mengukur) batin seseorang, mohon maaf lahir dan batin. Arti lainnya dari batin adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati.

Terkait