4 Arti Berbual di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Berbual memiliki 4 arti.

Berbual berasal dari kata dasar bual.

Berbual adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari berbual dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan berbual dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.

Berbual memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berbual dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti berbual

Berbual

Verba (kata kerja)

  1. Meluap (memancar) ke luar dan biasanya berbuih.
    Contoh: Timbul seleranya melihat bir berbual dalam gelas, tampak air berbual di belakang kapal yang sedang berlayar
  2. Keluar serentak.
    Contoh: Kenangan lama berbual ke luar setelah aku berada kembali di desa tempat aku dibesarkan
  3. Mengobrol
  4. Bercakap yang bukan-bukan.
    Contoh: Kalau sudah berbual, dia lupa akan waktu

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berbual adalah meluap (memancar) ke luar dan biasanya berbuih. Contoh: Timbul seleranya melihat bir berbual dalam gelas, tampak air berbual di belakang kapal yang sedang berlayar. Arti lainnya dari berbual adalah keluar serentak. Contoh: Kenangan lama berbual ke luar setelah aku berada kembali di desa tempat aku dibesarkan.

Terkait