3 Arti Berdaulat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Berdaulat memiliki 3 arti.

Berdaulat berasal dari kata dasar daulat.

Berdaulat memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berdaulat dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Berdaulat termasuk dalam ragam bahasa arkais.

arti berdaulat

Berdaulat

Verba (kata kerja)

  1. Mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah.
    Contoh: Negara merdeka dan berdaulat, australia kini tidak berdaulatlagi atas irian timur
  2. Berbahagia
  3. Bertuah

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Contoh: Negara merdeka dan berdaulat, australia kini tidak berdaulatlagi atas irian timur. Arti lainnya dari berdaulat adalah berbahagia.

Terkait