105 Arti Beriringan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Beriringan memiliki 106 arti.

Arti-arti beriringan berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan beriringan.

arti beriringan

Beriringan

 1. Berteman
 2. Berkarib
 3. Berkawan
 4. Bersahabat
 5. Berekanan
 6. Berpartner
 7. Bersekutu
 8. Berbaur
 9. Bergaul
 10. Berhubungan
 11. Merasuk
 12. Berdampingan
 13. Bersandingan
 14. Bersisian
 15. Berdekatan
 16. Berendeng
 17. Bersampingan
 18. Bersebelahan
 19. Sebelah-menyebelah
 20. Bersamaan
 21. Berbarengan
 22. Bertepatan
 23. Bergandengan
 24. Bersaingan
 25. Bertumbukan
 26. Berbenturan
 27. Serentak
 28. Seiringan
 29. Bersama
 30. Bersama-sama
 31. Berbareng
 32. Berpatungan
 33. Bergabung
 34. Serempak
 35. Seiring
 36. Rapat
 37. Damping
 38. Dempet
 39. Dempit
 40. Erat
 41. Intim
 42. Karib
 43. Kerap
 44. Kuat
 45. Kukuh
 46. Lekat
 47. Mesra
 48. Padat
 49. Pudat
 50. Dekat
 51. Sempit
 52. Teguh
 53. Terkepung
 54. Tertutup
 55. Tetal
 56. Tipak
 57. Berarak
 58. Berbaris
 59. Berdefile
 60. Bererot
 61. Berparade
 62. Berpawai
 63. Berhampiran
 64. Berapit
 65. Berdempetan
 66. Bergencetan
 67. Bergandeng
 68. Berhimpit
 69. Berjajar
 70. Berapat
 71. Bersanding
 72. Berapat-rapat
 73. Berdampilan
 74. Berdompak
 75. Bersaing
 76. Bertetangga
 77. Kolateral
 78. Mengepil
 79. Pararel
 80. Sejajar
 81. Sejalan
 82. Bahu-membahu
 83. Bantu-membantu
 84. Berpegangan tangan
 85. Bersandingan bahu
 86. Bersendel bahu
 87. Gotong-royong
 88. Sandar-menyandar
 89. Tolong-menolong
 90. Berangkaian
 91. Berderet-deret
 92. Berentetan
 93. Berjejer-jejer
 94. Bersinambung
 95. Bersisi-sisian
 96. Berturut-turut
 97. Beruntun
 98. Berurutan
 99. Sambung menyambung
 100. Berjemaah
 101. Berserempak
 102. Berserentak
 103. Bersimultan
 104. Beserta
 105. Menyeluruh

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata beriringan adalah berteman. Arti lainnya dari beriringan adalah berkarib.

Terkait