Arti Berkedudukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Berkedudukan berasal dari kata dasar duduk.

Berkedudukan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berkedudukan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti berkedudukan

Berkedudukan

Mempunyai kedudukan.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berkedudukan adalah mempunyai kedudukan. Berkedudukan berasal dari kata dasar duduk.

KBBI