4 Arti Berkeris di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Berkeris memiliki 4 arti.

Berkeris berasal dari kata dasar keris.

Berkeris adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari berkeris dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan berkeris dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.

Berkeris memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berkeris dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti berkeris

Berkeris

Verba (kata kerja)

  1. Memakai (mempergunakan) keris.
    Contoh: Ia tidak berkeris, tetapi berpedang
  2. Tikam-menikam dengan keris.
    Contoh: Mereka main berkeris
  3. Menyandang keris
  4. Mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berkeris adalah memakai (mempergunakan) keris. Contoh: Ia tidak berkeris, tetapi berpedang. Arti lainnya dari berkeris adalah tikam-menikam dengan keris. Contoh: Mereka main berkeris.

Terkait