5 Arti Bersemayam di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Bersemayam memiliki 5 arti.

Bersemayam berasal dari kata dasar semayam.

Bersemayam adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari bersemayam dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan bersemayam dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.

Bersemayam memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga bersemayam dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Bersemayam termasuk dalam ragam bahasa hormat.

arti bersemayam

Bersemayam

Verba (kata kerja)

 1. Duduk.
  Contoh: Baginda pun bersemayam di atas singgasana dikelilingi oleh para menteri dan hulubalang
 2. Berkediaman
 3. Tinggal.
  Contoh: Sultan iskandar muda pernah bersemayam di kotaraja
 4. Tersimpan
 5. Terpatri (dalam hati).
  Contoh: Sudah lama cita-cita itu bersemayam dalam hatinya, keyakinan yang bersemayam dalam hati

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bersemayam adalah duduk. Contoh: Baginda pun bersemayam di atas singgasana dikelilingi oleh para menteri dan hulubalang. Arti lainnya dari bersemayam adalah berkediaman.

Terkait