14 Arti Kata Betul di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Betul memiliki 14 arti.

Betul adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Betul memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga betul dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

arti betul

Betul

Adjektiva (kata sifat)

 1. Langsung (tidak serong).
  Contoh: Rumahku dengan rumahmu berhadapan betul
 2. Lurus (tegak) benar.
  Contoh: Jalan yang betul, berdiri betul
 3. Benar
 4. Sesungguhnya
 5. Tidak bohong.
  Contoh: Betul, dia adalah kemenakan saya
 6. Benar
 7. Tidak salah
 8. Tidak keliru.
  Contoh: Pendapatan hitungan ini betul
 9. Sejati
 10. Bukan tiruan
 11. Bukan campuran
 12. Tulen.
  Contoh: Perhiasan yang dipakainya seperti emas betul
 13. Tepat
 14. Persis.
  Contoh: Tembakannya betul mengenai jantungnya

Kata Turunan Betul

 1. Berbetul
 2. Berbetulan
 3. Berkebetulan
 4. Betulan
 5. Kebetulan
 6. Membetuli
 7. Membetulkan
 8. Pembetulan
 9. Sebetulnya

Gabungan Kata Betul

 1. Betul-betul

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata betul adalah langsung (tidak serong). Contoh: Rumahku dengan rumahmu berhadapan betul. Arti lainnya dari betul adalah lurus (tegak) benar. Contoh: Jalan yang betul, berdiri betul.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik