Arti Kata Daripada di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Daripada memiliki arti dalam kelas partikel yaitu kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya.

arti daripada

Daripada

Kata depan untuk menandai perbandingan.
Contoh: Buku ini lebih bagus daripada buku itu.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata daripada adalah kata depan untuk menandai perbandingan. Contoh: Buku ini lebih bagus daripada buku itu.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik