3 Arti Erat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Erat memiliki 3 arti.

Erat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Erat memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga erat dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

arti erat

Erat

Adjektiva (kata sifat)

 1. Kuat sehingga tidak mudah lepas (tentang ikatan, pegangan).
  Contoh: Pegangannya erat sekali sehingga sukar dilepaskan
 2. Teguh (tentang janji, pertalian).
  Contoh: Telah diadakan perjanjian yang erat antara kedua negara itu
 3. Karib benar (tentang persahabatan).
  Contoh: Kedua perantau itu telah menjalin persahabatan yang erat

Kata Turunan Erat

 1. Mempererat
 2. Mengeratkan

Gabungan Kata Erat

 1. Erat-erat

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata erat adalah kuat sehingga tidak mudah lepas (tentang ikatan, pegangan). Contoh: Pegangannya erat sekali sehingga sukar dilepaskan. Arti lainnya dari erat adalah teguh (tentang janji, pertalian). Contoh: Telah diadakan perjanjian yang erat antara kedua negara itu.

Sebelumnya

Erang
Eram
Erak
Eragik
Eradikasi
KBBI