4 Arti Hamba di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Hamba memiliki 4 arti.

Hamba adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Hamba memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga hamba dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Hamba termasuk dalam ragam bahasa klasik.

arti hamba

Hamba

Nomina (kata benda)

 1. Saya (untuk merendahkan diri).
  Contoh: Hamba tidak berani mengatakannya, tuanku
 2. Ya, tuan (sangat takzim).
  Contoh: betulkah ini anakmu? hamba!
 3. Abdi
 4. Budak belian.
  Contoh: Memerdekakan hamba adalah perbuatan yang terpuji

Kata Turunan Hamba

 1. Berhamba
 2. Diperhamba
 3. Memperhamba
 4. Memperhambakan
 5. Menghamba
 6. Menghambai
 7. Menghambakan
 8. Penghamba
 9. Penghambaan
 10. Perhambaan

Gabungan Kata Hamba

 1. Hamba orang tebusan
 2. Hamba allah
 3. Hamba hukum
 4. Hamba nafsu
 5. Hamba raja
 6. Hamba sahaya

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata hamba adalah saya (untuk merendahkan diri). Contoh: Hamba tidak berani mengatakannya, tuanku. Arti lainnya dari hamba adalah ya, tuan (sangat takzim). Contoh: betulkah ini anakmu? hamba!.

Sebelumnya

Hamatum
Hamartofobia
Hamal
Hamada
Hama
KBBI