Arti Hebat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Hebat memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga hebat dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

arti hebat

Hebat

Terlampau, amat sangat (dahsyat, ramai, kuat, seru, bagus, menakutkan, dan sebagainya).
Contoh: Pertempuran itu hebat sekali, kedua orang itu menampilkan permainan yang hebat, gempa bumi yang hebat.

Kata Turunan Hebat

  1. Hebring
  2. Kehebatan
  3. Memperhebat
  4. Menghebat
  5. Menghebatkan

Gabungan Kata Hebat

  1. Hebat-hebatan

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata hebat adalah terlampau, amat sangat (dahsyat, ramai, kuat, seru, bagus, menakutkan, dan sebagainya). Contoh: Pertempuran itu hebat sekali, kedua orang itu menampilkan permainan yang hebat, gempa bumi yang hebat.

Terkait