5 Arti Kata Kebersihan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kebersihan memiliki 5 arti.

Kebersihan berasal dari kata dasar bersih.

Kebersihan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Kebersihan memiliki arti dalam bidang ilmu antropologi.

Kebersihan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kebersihan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti kebersihan

Kebersihan

Nomina (kata benda)

  1. Perihal (keadaan) bersih
  2. Ketulenan
  3. Keadaan yang menurut kepercayaan, keyakinan, akal, atau pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran
  4. Kesucian
  5. Kemurnian

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kebersihan adalah perihal (keadaan) bersih. Arti lainnya dari kebersihan adalah ketulenan.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik