5 Arti Kedalaman di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kedalaman memiliki 5 arti.

Kedalaman berasal dari kata dasar dalam.dalam.

Kedalaman adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari kedalaman dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan kedalaman dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.

Kedalaman memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kedalaman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan adjektiva atau kata sifat sehingga kedalaman dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Kedalaman termasuk dalam ragam bahasa cakapan.

arti kedalaman

Kedalaman

Nomina (kata benda)

 1. Kemampuan penguasaan (tentang ilmu).
  Contoh: Saya akan menguji kedalamanilmunya
 2. Jarak dari permukaan sampai ke dasar
 3. Dalamnya.
  Contoh: Kedalaman laut itu kira-kira 100 m

Adjektiva (kata sifat)

 1. Terlalu dalam
 2. Lebih dalam daripada yang seharusnya.
  Contoh: Hati-hati, jangan kedalaman, dua meter cukup

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kedalaman adalah kemampuan penguasaan (tentang ilmu). Contoh: Saya akan menguji kedalamanilmunya. Arti lainnya dari kedalaman adalah jarak dari permukaan sampai ke dasar.

Sebelumnya

Kedal Gajah
Kedal Anjing
Kedaifan
Kedaian
Kedai urup-Urup
KBBI