5 Arti Kata Kemas di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kemas memiliki 5 arti.

Kemas adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Kemas memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga kemas dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

arti kemas

Kemas

Adjektiva (kata sifat)

 1. Teratur (terbungkus) rapi
 2. Bersih
 3. Rapi
 4. Beres
 5. Kuat.
  Contoh: Peti kemas adalah peti besar dan kuat yang memuat barang dagangan sehingga barang itu dapat sekaligus diangkut

Kata Turunan Kemas

 1. Berkemas
 2. Kemasan
 3. Pengemas
 4. Pengemasan
 5. Perkemasan

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kemas adalah teratur (terbungkus) rapi. Arti lainnya dari kemas adalah bersih.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik