3 Arti Kepelbagaian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kepelbagaian memiliki 4 arti.

Arti-arti kepelbagaian berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan kepelbagaian.

arti kepelbagaian

Kepelbagaian

  1. Keberagaman
  2. Keanekaan
  3. Keragaman

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kepelbagaian adalah keberagaman. Arti lainnya dari kepelbagaian adalah keanekaan.

Terkait