Arti Lebai di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Lebai memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga lebai dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti lebai

Lebai

Pegawai masjid atau orang yang mengurus suatu pekerjaan yang bertalian dengan agama islam di dusun (kampung).

Gabungan Kata Lebai

  1. Lebai malang
  2. Lebai penghulu

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata lebai adalah pegawai masjid atau orang yang mengurus suatu pekerjaan yang bertalian dengan agama islam di dusun (kampung).

Terkait