Arti Lekat-Lekat air di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Lekat-lekat air berasal dari kata dasar lekat.lekat.

Lekat-lekat air memiliki arti dalam bidang ilmu mineralogi.

arti lekat-lekat air

Lekat-Lekat air

Keadaan yang basah apabila terkena air pada permukaan mineral.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti lekat-lekat air adalah keadaan yang basah apabila terkena air pada permukaan mineral. Lekat-lekat air berasal dari kata dasar lekat.

Terkait