Arti Masa kanak-Kanak di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Masa kanak-kanak berasal dari kata dasar masa.

arti masa kanak-kanak

Masa kanak-Kanak

Waktu seorang individu dalam pertumbuhannya masih kecil.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti masa kanak-kanak adalah waktu seorang individu dalam pertumbuhannya masih kecil.

Terkait