6 Arti Kata Melekat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Melekat memiliki 6 arti.

Melekat berasal dari kata dasar lekat.

Melekat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari melekat dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan melekat dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.

Melekat memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga melekat dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya dan adjektiva atau kata sifat sehingga melekat dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

arti melekat

Melekat

Verba (kata kerja)

 1. Menempel benar-benar (sehingga tidak mudah lepas).
  Contoh: Daki ini sudah melekat benar sehingga sukar dibersihkan
 2. Tertanam (tentang modal).
  Contoh: Banyak modal asing yang melekat di negara ini
 3. Terpakai (tentang pakaian, topi).
  Contoh: Tinggal sehelai kain yang melekat pada tubuhnya

Adjektiva (kata sifat)

 1. Karib sekali (tentang persahabatan).
  Contoh: Persahabatan mereka melekat benar
 2. Tetap terpaku pada (tentang pandangan mata).
  Contoh: Pandangan matanya melekat pada wajah gadis
 3. Terpaut.
  Contoh: Pandangan hidupnya masih melekat pada adat kuno

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata melekat adalah menempel benar-benar (sehingga tidak mudah lepas). Contoh: Daki ini sudah melekat benar sehingga sukar dibersihkan. Arti lainnya dari melekat adalah tertanam (tentang modal). Contoh: Banyak modal asing yang melekat di negara ini.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik