4 Arti Melemparkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Melemparkan memiliki 4 arti.

Melemparkan berasal dari kata dasar lempar.

Melemparkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Melemparkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga melemparkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti melemparkan

Melemparkan

Verba (kata kerja)

  1. Melepaskan (tuduhan, kritik, dan sebagainya).
    Contoh: Ia pernah melemparkan kritik terhadap tindakan pengurus, ia selalu melemparkan tuduhan yang bukan-bukan
  2. Membuang jauh-jauh
  3. Melontarkan
  4. Melantingkan.
    Contoh: Ia melemparkan buah itu ke tengah kolam

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata melemparkan adalah melepaskan (tuduhan, kritik, dan sebagainya). Contoh: Ia pernah melemparkan kritik terhadap tindakan pengurus, ia selalu melemparkan tuduhan yang bukan-bukan. Arti lainnya dari melemparkan adalah membuang jauh-jauh.

Terkait