9 Arti Melepaskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Melepaskan memiliki 9 arti.

Melepaskan berasal dari kata dasar lepas.

Melepaskan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari melepaskan dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan melepaskan dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.

Melepaskan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga melepaskan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti melepaskan

Melepaskan

Verba (kata kerja)

 1. Menjadikan lepas (tidak terikat, keluar dari kurungan, dan sebagainya).
  Contoh: Saya selalu melepaskan binatang piaraan saya, tidak pernah mengurungnya dalam kandang
 2. Mencurahkan (tentang cinta kasih, isi hati, rindu).
  Contoh: Dia datang kemari untuk melepaskan rindunya kepada keluarga kami
 3. Membalas (tentang dendam, sakit hati).
  Contoh: Mereka melakukan kekejaman itu sekadar untuk melepaskan dendamnya kepada orang itu
 4. Melancarkan (tentang kecaman, serangan, tuduhan).
  Contoh: Ia selalu melepaskan kritik membangun kepada pihak yang berwenang
 5. Membuang, menghilangkan, atau meninggalkan (tentang suatu harapan, maksud, tuntutan).
  Contoh: Berusaha melepaskan niat yang kurang baik
 6. Membiarkan lepas (tentang anak panah dari busur).
  Contoh: Ia melepaskan anak panah agar mengenai sasarannya
 7. Menyelamatkan atau menghindarkan (dari bahaya).
  Contoh: Kita harus berusaha melepaskan diri dari bahaya narkotika
 8. Menjadikan puas (tentang rasa hati)
 9. Memuaskan.
  Contoh: Ia menjerit sekeras-kerasnya sambil memukul dinding tembok kamarnya untuk melepaskan kekesalan hatinya

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata melepaskan adalah menjadikan lepas (tidak terikat, keluar dari kurungan, dan sebagainya). Contoh: Saya selalu melepaskan binatang piaraan saya, tidak pernah mengurungnya dalam kandang. Arti lainnya dari melepaskan adalah mencurahkan (tentang cinta kasih, isi hati, rindu). Contoh: Dia datang kemari untuk melepaskan rindunya kepada keluarga kami.

Sebelumnya

Melepasi Utang
Melepasi Malu
Melepasi
Melepas senggang-Tenggang
Melepas Pandang
KBBI