3 Arti Memaklumatkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Memaklumatkan berasal dari kata dasar maklumat.

Memaklumatkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memaklumatkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti memaklumatkan

Memaklumatkan

Verba (kata kerja)

  1. Memberitahukan
  2. Memaklumkan
  3. Mengeluarkan maklumat

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memaklumatkan adalah memberitahukan. Arti lainnya dari memaklumatkan adalah memaklumkan.

Terkait