2 Arti Memalarkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Memalarkan memiliki 2 arti.

Memalarkan berasal dari kata dasar palar.

Memalarkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Memalarkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memalarkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti memalarkan

Memalarkan

Verba (kata kerja)

  1. Mengharapkan.
    Contoh: Memalarkan pertolongan sahabat, memalarkan keuntungan yang belum di tangan
  2. Menganggap lumayan (daripada tidak memperoleh apa-apa).
    Contoh: Walaupun sedikit, ia memalarkan juga

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memalarkan adalah mengharapkan. Contoh: Memalarkan pertolongan sahabat, memalarkan keuntungan yang belum di tangan. Arti lainnya dari memalarkan adalah menganggap lumayan (daripada tidak memperoleh apa-apa). Contoh: Walaupun sedikit, ia memalarkan juga.

Terkait