8 Arti Menguasai di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menguasai memiliki 8 arti.

Menguasai berasal dari kata dasar kuasa.

Menguasai adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Menguasai memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menguasai dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti menguasai

Menguasai

Verba (kata kerja)

 1. Mengurus.
  Contoh: Selain sebagai kontraktor, perusahaan itu juga menguasai perkebunan teh
 2. Mampu sekali dalam bidang ilmu.
  Contoh: Sarjana itu memang menguasai teknologi pertanian
 3. Berkuasa atas (sesuatu)
 4. Memegang kekuasaan atas (sesuatu).
  Contoh: Siapa yang menguasai tanah yang subur ini?
 5. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas
 6. Dapat mengatasi keadaan.
  Contoh: Tentara kita dapat menguasai daerah yang rawan itu
 7. Menahan
 8. Mengendalikan.
  Contoh: Untung dia masih dapat menguasai kemarahannya

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menguasai adalah mengurus. Contoh: Selain sebagai kontraktor, perusahaan itu juga menguasai perkebunan teh. Arti lainnya dari menguasai adalah mampu sekali dalam bidang ilmu. Contoh: Sarjana itu memang menguasai teknologi pertanian.

Terkait