3 Arti Nyai di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Nyai memiliki 3 arti.

Nyai adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Nyai memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga nyai dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti nyai

Nyai

Nomina (kata benda)

  1. Panggilan untuk perempuan yang belum atau sudah kawin
  2. Panggilan untuk perempuan yang usianya lebih tua daripada orang yang memanggil
  3. Gundik orang asing (terutama orang eropa)

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata nyai adalah panggilan untuk perempuan yang belum atau sudah kawin. Arti lainnya dari nyai adalah panggilan untuk perempuan yang usianya lebih tua daripada orang yang memanggil.

Terkait