Arti Rokok di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Rokok memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga rokok dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Rokok masuk ke dalam bahasa gaul yaitu ragam bahasa Indonesia nonstandar yang lazim digunakan oleh anak muda dalam pergaulan sehari-hari.

arti rokok

Rokok

Gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas).

Kata Turunan Rokok

  1. Merokok
  2. Perokok

Gabungan Kata Rokok

  1. Perokok aktif
  2. Perokok pasif
  3. Rokok kawung
  4. Rokok kelembak
  5. Rokok kretek

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata rokok adalah gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas). Rokok memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga rokok dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Terkait