5 Arti Kata Sambungan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sambungan memiliki 5 arti.

Sambungan berasal dari kata dasar sambung.

Sambungan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Sambungan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga sambungan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti sambungan

Sambungan

Nomina (kata benda)

 1. Tambahan untuk memanjangkan.
  Contoh: Bambu itu dapat dijadikan sambungan galah pendek itu
 2. Hasil menyambung.
  Contoh: Sambungan pipa ini kurang baik
 3. Lanjutan
 4. Susulan
 5. Tambahan.
  Contoh: Cerita yang dimuat hari ini merupakan sambungan cerita kemarin

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sambungan adalah tambahan untuk memanjangkan. Contoh: Bambu itu dapat dijadikan sambungan galah pendek itu. Arti lainnya dari sambungan adalah hasil menyambung. Contoh: Sambungan pipa ini kurang baik.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik