69 Arti Kata Sebentuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sebentuk memiliki 70 arti.

Arti-arti sebentuk berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan sebentuk.

arti sebentuk

Sebentuk

 1. Sewarna
 2. Sebangun
 3. Secorak
 4. Sejenis
 5. Sekeadaan
 6. Semacam
 7. Semotif
 8. Seragam
 9. Serona
 10. Serupa
 11. Sebagai
 12. Sebangsa
 13. Sedarah
 14. Sederajat
 15. Seerti
 16. Seiras
 17. Sejajar
 18. Selaku
 19. Selari
 20. Seperti
 21. Setaraf
 22. Berkembar
 23. Sama
 24. Sebau
 25. Sehati
 26. Sepakat
 27. Sesuai
 28. Seroma
 29. Seroman
 30. Sama dengan
 31. Selaras
 32. Berbawaan
 33. Berpadanan
 34. Berpatutan
 35. Cocok
 36. Harmonis
 37. Konsisten
 38. Selia
 39. Sepadan
 40. Serasi
 41. Setimpal
 42. Simetris
 43. Sinkron
 44. Rampak
 45. Setem
 46. Bersesuaian
 47. Bertepatan
 48. Runtut
 49. Sebanding
 50. Seimbang
 51. Sejalan
 52. Sekadar
 53. Senada
 54. Senapas
 55. Setanding
 56. Setara
 57. Setimbal
 58. Seturut
 59. Sewajar
 60. Sealiran
 61. Sebuah
 62. Sekarakter
 63. Selaur
 64. Sepaham
 65. Sepotongan
 66. Setangkup
 67. Sewatak
 68. Sewujud
 69. Simetri

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sebentuk adalah sewarna. Arti lainnya dari sebentuk adalah sebangun.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik