2 Arti Sedia Kala di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sedia kala memilik 3 arti.

Arti-arti sedia kala berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan sedia kala.

arti sedia kala

Sedia Kala

  1. Sekala
  2. Semula

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti sedia kala adalah sekala. Arti lainnya dari sedia kala adalah semula.

Terkait