2 Arti Semalam Suntuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Semalam suntuk memilik 3 arti.

Arti-arti semalam suntuk berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan semalam suntuk.

arti semalam suntuk

Semalam Suntuk

  1. Semalaman
  2. Sepanjang malam

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti semalam suntuk adalah semalaman. Arti lainnya dari semalam suntuk adalah sepanjang malam.

Terkait