Arti Tali Tum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Tali tum berasal dari kata dasar tali.

Tali tum termasuk dalam ragam bahasa cakapan.

arti tali tum

Tali Tum

Tali kekang.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tali tum adalah tali kekang. Tali tum berasal dari kata dasar tali.

Terkait