4 Arti Usungan Mayat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Usungan mayat memilik 5 arti.

Arti-arti usungan mayat berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan usungan mayat.

arti usungan mayat

Usungan Mayat

  1. Usungan jenazah
  2. Bandusa
  3. Keranda
  4. Kurung batang

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti usungan mayat adalah usungan jenazah. Arti lainnya dari usungan mayat adalah bandusa.

Terkait