6 Arti Kata Azal di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Azal memiliki 6 arti.

Azal memiliki arti dalam bidang ilmu agama islam.

Azal memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga azal dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Azal adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Azal memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga azal dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Azal termasuk dalam ragam bahasa klasik.

arti azal

Azal

Adjektiva (kata sifat)

  1. Kekal (kekekalan) dalam masa lampau
  2. Tidak bermula

Nomina (kata benda)

  1. Sejak dahulu kala
  2. Sejak permulaan zaman.
    Contoh: Demikianlah gerangan suratan azal kita
  3. Wujud yang abadi dan tidak ada permulaannya
  4. Adanya bukan karena diciptakan atau karena suatu sebab

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata azal adalah kekal (kekekalan) dalam masa lampau. Arti lainnya dari azal adalah tidak bermula.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik