3 Arti Berkongsi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Berkongsi memiliki 3 arti.

Berkongsi berasal dari kata dasar kongsi.

Berkongsi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Berkongsi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berkongsi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti berkongsi

Berkongsi

Verba (kata kerja)

  1. Mengadakan persekutuan dagang (dengan)
  2. Bersekutu
  3. Berkomplot

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata berkongsi adalah mengadakan persekutuan dagang (dengan). Arti lainnya dari berkongsi adalah bersekutu.

Terkait