16 Arti Dalam di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dalam memiliki 17 arti.

Dalam adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari dalam dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan dalam dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.

Dalam memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga dalam dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik dan nomina atau kata benda sehingga dalam dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti dalam

Dalam

Adjektiva (kata sifat)

 1. Paham benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya)
 2. Mengandung makna (maksud) yang sukar dipahami (tentang perkataan).
  Contoh: Perkataan ini dalam maknanya
 3. Mengandung arti (maksud tertentu).
  Contoh: Kata-kata yang diucapkan kepadamu cukup dalam
 4. Jeluk.
  Contoh: Piring dalam
 5. Jauh ke bawah (dari permukaan)
 6. Jauh masuk ke tengah (dari tepi).
  Contoh: Lukanya cukup dalam
 7. Sampai ke lubuk hati
 8. Betul-betul terasakan di hati (tentang cinta, dendam, penderitaan, sakit hati).
  Contoh: Cintanya kepada gadis itu sangat dalam

Nomina (kata benda)

 1. Bagian yang di dalam, bukan bagian luar.
  Contoh: Ketika rumah itu terbakar, anak-anaknya masih ada di dalam
 2. Lingkungan daerah (negeri, keluarga) sendiri.
  Contoh: Orang dalam, urusan dalam
 3. Batin
 4. Yang tidak tampak dari luar (tentang penyakit dan sebagainya).
  Contoh: Penyakit dalam

Lain-lain

 1. Kata depan untuk menandai tempat yang mengandung isi.
  Contoh: Dalam rumah itu tidak ada mebel
 2. Kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi (kiasan).
  Contoh: Ceramahnya ia sempat menyinggung ketimpangan ini, kemenangan sudah ada dalam tangannya
 3. Kata depan untuk menunjukkan kebalikan dari makna di luar.
  Contoh: Dalam kampung itu terdapat ulama yang pandai-pandai
 4. Kata depan untuk menandai waktu dalam jangka tertentu.
  Contoh: Dalam bulan januari

Gabungan Kata Dalam

 1. Dalam jaringan
 2. Dalam jejaring
 3. Dalam negeri
 4. Dalam pada itu
 5. Dalam peninggal

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dalam adalah paham benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya). Arti lainnya dari dalam adalah mengandung makna (maksud) yang sukar dipahami (tentang perkataan). Contoh: Perkataan ini dalam maknanya.

Terkait