7 Arti Damai di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Damai memiliki 7 arti.

Damai adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Damai memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga damai dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan adjektiva atau kata sifat sehingga damai dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

arti damai

Damai

Nomina (kata benda)

 1. Tidak ada perang
 2. Tidak ada kerusuhan
 3. Aman.
  Contoh: Dalam masa damai perindustrian maju pesat
 4. Keadaan tidak bermusuhan
 5. Rukun.
  Contoh: Penduduk kampung itu selalu hidup dengan damai, semuanya dapat diselesaikan secara damai

Adjektiva (kata sifat)

 1. Tenteram
 2. Tenang.
  Contoh: Betapa damai hati kami

Kata Turunan Damai

 1. Berdamai
 2. Kedamaian
 3. Memperdamaikan
 4. Mendamaikan
 5. Pendamai
 6. Perdamaian
 7. Terdamaikan

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata damai adalah tidak ada perang. Arti lainnya dari damai adalah tidak ada kerusuhan.

Terkait