Arti Kedai urup-Urup di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kedai urup-urup berasal dari kata dasar kedai.

Kedai urup-urup termasuk dalam ragam bahasa klasik.

arti kedai urup-urup

Kedai urup-Urup

Kedai tempat tukar-menukar uang.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kedai urup-urup adalah kedai tempat tukar-menukar uang. Kedai urup-urup berasal dari kata dasar kedai.

KBBI