2 Arti Kemenyan Mandung Jati di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kemenyan mandung jati berasal dari kata dasar kemenyan.

arti kemenyan mandung jati

Kemenyan Mandung Jati

  1. Kemenyan putih
  2. Dupa

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kemenyan mandung jati adalah kemenyan putih. Arti lainnya dari kemenyan mandung jati adalah dupa.

Terkait