Arti Kata Kesalingan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kesalingan berasal dari kata dasar saling.

Kesalingan memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik.

Kesalingan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kesalingan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti kesalingan

Kesalingan

Bentuk bahasa yang menunjukkan makna timbal balik atau saling.
Contoh: Kesalingan dapat diungkapkan secara leksikal, gramatikal, atau secara kedua-duanya.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kesalingan adalah bentuk bahasa yang menunjukkan makna timbal balik atau saling. Contoh: Kesalingan dapat diungkapkan secara leksikal, gramatikal, atau secara kedua-duanya. Kesalingan berasal dari kata dasar saling.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik