2 Arti Kurban di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kurban memiliki 2 arti.

Kurban adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Kurban memiliki arti dalam bidang ilmu agama islam.

Kurban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kurban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti kurban

Kurban

Nomina (kata benda)

  1. Persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji) sebagai wujud ketaatan muslim kepada-nya.
    Contoh: Ia menyembelih kerbau untuk kurban
  2. Pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa.
    Contoh: Setahun sekali diadakan upacara mempersembahkan kurban kepada batara brahma

Kata Turunan Kurban

  1. Berkurban
  2. Mengurbankan

Gabungan Kata Kurban

  1. Kurban misa

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kurban adalah persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji) sebagai wujud ketaatan muslim kepada-nya. Contoh: Ia menyembelih kerbau untuk kurban. Arti lainnya dari kurban adalah pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa. Contoh: Setahun sekali diadakan upacara mempersembahkan kurban kepada batara brahma.

Sebelumnya

Kurbal
Kurawal
Kurau
Kuratorium
Kurator
KBBI