Arti Lekat-Lekat udara di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Lekat-lekat udara berasal dari kata dasar lekat.lekat.

Lekat-lekat udara memiliki arti dalam bidang ilmu mineralogi.

arti lekat-lekat udara

Lekat-Lekat udara

Sifat permukaan mineral yang tidak basah apabila terkena air.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti lekat-lekat udara adalah sifat permukaan mineral yang tidak basah apabila terkena air. Lekat-lekat udara berasal dari kata dasar lekat.

Terkait