2 Arti Memaklumkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Memaklumkan berasal dari kata dasar maklum.

Memaklumkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memaklumkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti memaklumkan

Memaklumkan

Verba (kata kerja)

  1. Membuat maklum
  2. Menjadikan maklum

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memaklumkan adalah membuat maklum. Arti lainnya dari memaklumkan adalah menjadikan maklum.

Terkait