7 Arti Meneguhkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Meneguhkan memiliki 7 arti.

Meneguhkan berasal dari kata dasar teguh.

Meneguhkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Meneguhkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga meneguhkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti meneguhkan

Meneguhkan

Verba (kata kerja)

 1. Menyungguhkan (mengesankan dan sebagainya).
  Contoh: Meneguhkan kebenaran itu memerlukan pengorbanan
 2. Menguatkan
 3. Memperkuat
 4. Mengukuhkan.
  Contoh: Meneguhkan tali persaudaraan, meneguhkan susunan masyarakat, meneguhkan batin dan iman
 5. Memenuhi janji (perkataan dan sebagainya)
 6. Menepati
 7. Tetap.
  Contoh: Meneguhkan janjinya, meneguhkan setia

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata meneguhkan adalah menyungguhkan (mengesankan dan sebagainya). Contoh: Meneguhkan kebenaran itu memerlukan pengorbanan. Arti lainnya dari meneguhkan adalah menguatkan.

Terkait