3 Arti Patgulipat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Patgulipat memiliki 3 arti.

Patgulipat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Patgulipat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga patgulipat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti patgulipat

Patgulipat

Nomina (kata benda)

  1. Permainan anak-anak (sembunyi-sembunyi)
  2. Selingkuh
  3. (main) curang.
    Contoh: Banyak pedagang yang pandai main patgulipat sehingga terbebas dari pajak

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata patgulipat adalah permainan anak-anak (sembunyi-sembunyi). Arti lainnya dari patgulipat adalah selingkuh.

Terkait