2 Arti Pertukaran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pertukaran berasal dari kata dasar tukar.

Pertukaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pertukaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti pertukaran

Pertukaran

Nomina (kata benda)

  1. Perbuatan (hal dan sebagainya) bertukar atau mempertukarkan
  2. Pergantian, peralihan, dan sebagainya.
    Contoh: Pertukaran iklim, pertukaran pikiran, pertukaran hasil bumi dengan hasil industri

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pertukaran adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertukar atau mempertukarkan. Arti lainnya dari pertukaran adalah pergantian, peralihan, dan sebagainya. Contoh: Pertukaran iklim, pertukaran pikiran, pertukaran hasil bumi dengan hasil industri.

Terkait