Arti Pusat Dalam Segitiga di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pusat dalam segitiga berasal dari kata dasar pusat.

Pusat dalam segitiga memiliki arti dalam bidang ilmu matematika.

arti pusat dalam segitiga

Pusat Dalam Segitiga

Titik potong dari ketiga garis tinggi segitiga.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pusat dalam segitiga adalah titik potong dari ketiga garis tinggi segitiga. Pusat dalam segitiga berasal dari kata dasar pusat.

Terkait