3 Arti Sekularitas di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sekularitas memiliki 3 arti.

Sekularitas adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Sekularitas memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga sekularitas dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti sekularitas

Sekularitas

Nomina (kata benda)

  1. Kehidupan duniawi
  2. Kedudukan seorang pejabat duniawi (bukan jabatan keagamaan)
  3. Daerah kekuasaan hukum duniawi dari organisasi keagamaan

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sekularitas adalah kehidupan duniawi. Arti lainnya dari sekularitas adalah kedudukan seorang pejabat duniawi (bukan jabatan keagamaan).

Terkait