3 Arti Semangat Kebangsaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Semangat kebangsaan memilik 4 arti.

Arti-arti semangat kebangsaan berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan semangat kebangsaan.

arti semangat kebangsaan

Semangat Kebangsaan

  1. Nasionalisme
  2. Chauvinisme
  3. Patriotisme

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti semangat kebangsaan adalah nasionalisme. Arti lainnya dari semangat kebangsaan adalah chauvinisme.

Terkait